Interim college Edam-Volendam

Na de val van het college van B&W is, op vrijdag 24 januari jongstleden, in overleg met de burgemeester geconstateerd dat het wenselijk is om voor de komende periode een slagvaardig college te vormen.

Dit in verband met diverse onderwerpen welke op korte termijn aandacht vragen. Bovendien is niet bekend hoe snel na de verkiezingen van 19 maart a.s. een nieuwe coalitie kan worden gevormd.

De coalitie VVD, PvdA en GroenLinks zal twee kandidaat-wethouders voordragen en heeft de burgemeester gevraagd om daarvoor op korte termijn een extra raadsvergadering te beleggen. De kandidaat-wethouders zien voor deze periode op voorhand af van wachtgeld.

De aandacht van dit college zal de komende periode in hoofdzaak uitgaan naar het uitvoeren van lopende zaken en reeds genomen besluiten en zal daarbij de te maken keuzen vanwege de noodzakelijke bezuinigingen zoveel mogelijk naar voren halen. Dit college zal werken op een open en transparante wijze richting de gemeenteraad en haar inwoners, ondernemers en instellingen.