Centrumvisie Edam is van iedereen

Eind september was de derde bijeenkomst over het historisch centrum van Edam. In eerste instantie ging het alleen over de Hoogstraat, maar inmiddels worden alle problemen en kansen in het centrum van Edam besproken met alle belanghebbenden. Dit proces van burgerparticipatie spreekt steeds meer mensen aan en geeft aan dat de gemeente op de juiste weg is. De volgende stap is een vertaling van deze bijeenkomsten naar concrete plannen met veel draagvlak.

Brand Hoogstraat

Waar de aanleiding een tragische gebeurtenis was in Edam, de brand in de Hoogstraat, wordt van de nood een deugd gemaakt. Voor de derde keer verzamelden alle belanghebbenden zich voor de laatste bijeenkomst om input te geven aan het college. De eerste twee bijeenkomsten zijn prachtig samengevat door de ambtenaren in een website: www.edamvitaal.nl. In deze derde bespreking werden de aanwezigen gevraagd om hun mening te geven over de onderwerpen die nog niet helemaal duidelijk zijn. Zoals; parkeren, Kaasmarkt plein, verkeersstromen en ondernemen in de binnenstad.

Leegstand panden Spui

Door de goede afspiegeling van alle belanghebbenden in de zaal, werden alle standpunten met elkaar gedeeld. Zo bleek het sluipverkeer door het centrum van Edam geen groot probleem te zijn, want een overgrote meerderheid was het er mee eens om geen knip in het autoverkeer tussen noord en zuid in te voeren en werd eenrichtingsverkeer in de havenstraten omarmd. Ook was er een eenduidig geluid van alle betrokkenen om de ondernemers meer ruimte te bieden om te ondernemen in het centrum, door minder (monumentale) regels toe te passen, zonder dat het ten koste gaat van het aanzicht. Hier werd nadrukkelijk gewezen naar de langdurige leegstand van het hoekpand aan het Spui. Inmiddels heeft de VVD vragen gesteld aan het college over deze situatie en een oproep gedaan om deze impasse te doorbreken. Behoud van monumenten is belangrijk maar kan hand in hand gaan met optimalisering van de leefbaarheid van het centrum van Edam.

Balans tussen wonen, economie en leefbaarheid

Bij de overige punten bleken er ook tegenstrijdige belangen te zijn. De bewoners willen zoveel mogelijk de leefbaarheid verbeteren, terwijl de ondernemers het centrum aantrekkelijker willen maken voor het winkelend publiek. Het college zal met goede voorstellen moeten komen, om een juiste balans tussen wonen, economie en leefbaarheid in Edam te vinden. Snelle ontwikkeling van de Hoogstraat en het Korsnäss terrein is gewenst, maar een breed draagvlak is een voorwaarde, anders leidt dit tot onomkeerbare onvrede en gemiste unieke eenmalige kansen.

Deze bijeenkomsten geven aan dat we op de goede weg zijn. Bij het vervolgtraject en de definitieve keuze zal het college van burgemeester en wethouders voor dezelfde betrokkenheid van inwoners en ondernemers moeten zorgen, bijvoorbeeld met een prijsvraag. Dat zal resulteren in plannen waar rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden en leiden tot een cultuurhistorisch, leefbaar en bruisend centrum van Edam.