Zorgen over botulisme in Zeevang

De afgelopen weken hebben wij kennis genomen van een 2-tal problemen, waar de VVD Zeevang zich grote zorgen over maakt. Het betreft allereerst het botulisme in de sloten rondom Warder; inmiddels zijn er circa 300 dode watervogels aangetroffen en geruimd.

Tevens speelt het probleem van de onteigening c.q. het opkopen van buitendijkse stukken land tussen Warder en Edam, welke van groot belang zijn voor de (recreatieve) bedrijfsvoering van de bedrijven.

Een deel van de fractie heeft een bezoek gebracht aan het gebied en gesproken met betrokkenen.

De VVD fractie heeft in bijgaande brieven haar zorgen, opmerkingen en vragen neergelegd naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het College van Burgemeester en Wethouders van Zeevang.