Dode vissen in Zeevang-Oost geruimd door mannen in witte pakken

De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de dode vissen die in juni door mannen in witte pakken geruimd zijn in het gebied Zeevang-Oost. In dit gebied van Staatsbosbeheer (SBB) zijn de percelen afgedamd en vindt er geen doorstroming plaats. Het is een terugkerend probleem, dat ook gevaar oplevert voor de vele dieren, die drinken van dit water. Door de geringe doorstroming, de lage zuurstofgehalten, hoge verdamping en de algengroei is ook het gevaar op botulisme zeer realistisch.

De VVD heeft hierover diverse schriftelijke vragen gesteld aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en verzoekt, om in samenwerking met Staatbosbeheer, maatregelen te treffen om deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Problemen bekend bij HHNK

HHNK laat weten dat in het gebied van Staatsbosbeheer (SBB) al een aantal incidenten zijn geweest met de waterkwaliteit, omdat SBB het gebied heeft afgedamd. In de winter wordt water vastgehouden en in de zomer zakt het waterpeil uit. Door het uitzakken van het zomerpeil worden waterlopen ondieper, warmen sneller op met overvloedige algenbloei en zuurstofloosheid als gevolg. In juni heeft dit geresulteerd in een grote sterfte onder de vissen met het risico op botulisme. Als reactie op deze vissterfte is er gestart met het op grote schaal doorspoelen van het gebied.

HHNK wenst ook een oplossing

Tevens laat HHNK weten in 2017 hierover een gesprek te hebben gevoerd met SBB en samen met Staatsbosbeheer en de provincie NH te willen nadenken over een ander peilregime om de waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. HHNK heeft recent weer contact gezocht met SBB. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat er met de provincie is afgesproken dat er een evaluatie van het project gaat plaatsvinden. HHNK wil bij deze evaluatie betrokken zijn en nieuwe afspraken met de provincie en Staatsbosbeheer maken om verdere problemen met de waterkwaliteit in de toekomst te voorkomen.

Maatregelen voor goede waterkwaliteit belangrijk

De VVD vindt een goede waterkwaliteit van groot belang voor mens en dier en ziet graag snel een oplossing voor deze terugkerende problemen in het gebied Zeevang-Oost.
Wij zijn content met de toezegging en de inzet van HHNK, dat ook maatregelen wil treffen om problemen met de waterkwaliteit in de toekomst te voorkomen.