Berekeningen en onderzoeksrapporten Markermeerdijk eindelijk openbaar

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft veel vragen en verzoeken ontvangen om alle informatie over de versterking van de Markermeerdijken openbaar te maken. Niet alleen van belanghebbenden, maar ook van de VVD-fractie van het HHNK.

Na lang aandringen mochten alleen de leden van het algemeen bestuur dit dossier inzien, onder de voorwaarde van geheimhouding. Enkele leden van het algemeen bestuur hebben daarvan gebruikt gemaakt.

Habitat Advocaten deed namens de Stichting Red de Zuyderzeedijk een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) om openbaarheid van het risicodossier. Dit verzoek werd lange tijd afgewezen. Tevens verzocht de commissie MER om meer openheid. Recent is door het Dagelijks Bestuur besloten is om deze informatie openbaar te maken.

Veel informatie

Tot en met 1 juli zijn de vele ordners met onderzoeksrapporten, berekeningen en meet-data in te zien op het projectkantoor van de Alliantie aan de Hoogedijk 1d in Katwoude. Een kopie van deze documenten is eveneens gestuurd naar Habitat Advocaten.

De VVD is blij dat er nu gekozen is voor openheid en transparantie en gaat er vanuit dat dit vanaf heden standaard is bij alle projecten van Hollands Noorderkwartier.