Werk in uitvoering in Edam-Volendam!

Verkeersveiligheid en de openbare ruimte zijn belangrijke aandachtspunten van de VVD. En daar gebeurt gelukkig ook veel.

Achterstallig onderhoud aangepakt!

Het werd hoog tijd, maar nu merken we het ook. Het Europaplein wordt aangelegd en opgeknapt. De Singelweg is net opnieuw geasfalteerd. De asfaltering van de Mgr. Veermanlaan verloopt ook voorspoedig. Met de start van de aanleg van de 3e ontsluitingsweg kan hopelijk eind volgend jaar worden begonnen. En ook de voorbereidingen van groot onderhoud aan de Julianaweg zijn in gang gezet.

Inwoners en bedrijven worden betrokken

De VVD vindt het belangrijk om inwoners en bedrijven bij de plannen te betrekken. Zeker als er zaken (kunnen) gaan veranderen. Bij de Mgr. Veermanlaan is dat uitstekend gegaan, net als bij het Verkeersplan. Rondom de 3e ontsluitingsweg praten we vooral met de inwoners over de inrichting van het groen tussen de toekomstige weg en de woningen. En inwoners kunnen later ook meepraten over de reconstructie van de Julianaweg. Want het groot onderhoud biedt als het aan de VVD ligt allerlei kansen om knelpunten op te lossen.

Parkeren aan de randen

Betaald parkeren zien we niet zitten. Dat komt er op neer dat we met z’n allen gaan betalen voor parkeren, maar het probleem wordt er niet mee opgelost. De VVD kiest daarom, samen met LK, CDA en ZB, voor parkeerplaatsen aan de randen. Dit jaar gaan we aan de slag met parkeren langs de Singelweg. Een wens die ondertussen op veel draagvlak kan rekenen in Edam.

Betere verwijzing voorkomt zoeken naar parkeerplek

Om de overlast in Volendam te verminderen en zoekverkeer te voorkomen, wordt er later dit jaar een dynamisch systeem ingevoerd. Diverse borden gaan met een vol/vrij-aanduiding aangeven waar lang parkeren mogelijk is. Wij verwachten dat de overlast van toeristisch zoekverkeer daarmee afneemt.

 

Zoals gezegd, gebeurt er dus een hoop. En dat zal voorlopig zo blijven, want er is nog veel werk aan de winkel.