VVD enthousiast over integrale plan Beetskoog

De VVD hecht veel waarde aan duurzame maatregelen die meerdere belangen dienen. Het voorstel van het HHNK voor een integrale verbetering van het watersysteem voor de gehele Beetskoog werd door ons dan ook volledig ondersteund.

Plan voor agrariërs èn bewoners

Het plan komt tegemoet aan de belangen zowel de agrariërs als bewoners van Beets en Oudendijk. Het samenvoegen van de bestaande peilafwijkingen tot een nieuw peilgebied in het westelijk en oostelijk deel van de Beetskoog (625 ha) is essentieel voor de agrarische sector. Tevens worden de belangen van de bewoners en de stabiliteit van de boezemwaterkering gewaarborgd door de aanleg van een hoogwatercircuit rond de bebouwing van Beets en Oudendijk en de realisatie van een nieuwe stuw en gemaal Beetskoog. De pompen in het nieuwe gemaal worden visvriendelijk uitgevoerd en het nieuwe gemaal zal qua energieverbruik efficiënter zijn dan het bestaande gemaal.

De plannen zijn in overleg met vertegenwoordigers van de bewoners èn agrariërs opgesteld. Begin 2018 is tevens een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd voor de bewoners en agrariërs van de Beetskoog, waar iedereen positief was over de voorgestelde aanpassingen.

Klimaatbestendig en robuust

Deze integrale verbetering van het watersysteem in het westelijk en oostelijk deel van de Beetskoog vindt de VVD-fractie een prachtig voorbeeld van integrale maatregelen voor een klimaatbestendig en robuust ingerichte polder, die tegemoet komt aan de wensen van alle belanghebbenden, waarbij zelfs het natuur- en weidevogelbelang worden meegewogen.

Het initiatief van een agrariër in het gebied om zonnepanelen te plaatsen op zijn schuur om het nieuwe gemaal klimaatneutraal te maken, wordt door het HHNK meegenomen.

De start van de werkzaamheden is gepland in het tweede kwartaal van 2018.