Waardering en taart voor Parochiële Caritas Instelling in Edam

Ieder jaar, rondom Valentijnsdag, organiseert de VVD een taartenactie. Tijdens deze actie zet de VVD vele vrijwilligers, maar ook professionals in het zonnetje. Deze mensen of organisaties verdienen een taart, omdat zij zich inzetten voor hun buurt, wijk, dorp, stad of zelfs regio. De VVD Edam-Volendam zet Parochiële Caritas Instelling in Edam (PCI Edam) in het zonnetje vanwege hun jarenlange belangeloze inzet voor kwetsbare mensen zoals alleenstaande ouderen.

 Reacties van mensen die steun/activiteiten van PCI Edam hebben ondervonden zijn zeer lovend. Voorbeeld van activiteiten zijn: kerstdiner voor mensen die niet zo eenvoudig kunnen terugvallen op familie en vrienden, tegengaan vereenzaming, vrijwilligersavonden, ondersteuning sociale activiteiten en individuele ondersteuning door soms een troostend en bemoedigend woord, soms ook door verdergaande steun.

De VVD vindt het goede werk van PCI Edam van groot belang voor de leefbaarheid binnen de gemeenschap.

De mensen die zich belangeloos voor PCI Edam inzetten zijn o.a. dhr. J.B.A. Ruck (voorzitter), mevr. T. van Veghel (vice-voorzitter), dhr. J.W. Nieuwendijk (penningmeester), dhr. T. Verheijden (secretaris), dhr. P. Kramer (lid) als ook mevr. N. Conijn Sengers en mevr. E. Knook-van de Nes.

Foto vlnr: Emile Karregat (VVD Edam-Volendam), Hans Ruck (vz PCI Edam), Andrea van Langen (Prov.staten VVD), bestuursleden PCI: Nel Conijn en Hans Nieuwendijk