Nieuwe kansen voor binnenstad Edam

De brand in november jl. in cafetaria Het Edammertje, Markee Boek en Kantoor en voormalig café de Boei heeft verwoestende sporen achtergelaten en grote gevolgen voor de betreffende ondernemers. Tijdelijke maatregelen zijn en worden getroffen. Maar hoe nu verder?

De VVD is groot voorstander van een leefbaar en dynamisch centrum van Edam, waar ondernemers zich kunnen ontplooien, waar in de woningbehoefte kan worden voorzien en wat de leefbaarheid vergroot.

Integrale visie

Een totaalvisie voor de herontwikkeling van het getroffen gebied, inclusief de daarachter liggende gemeentegronden zoals de redactie van de Stadskrant onlangs voorstelde, ondersteunen wij van harte.

Te denken valt aan een combinatie van winkels, wonen (appartementen) en een verbetering van de leefbaarheid. Maar ook andere elementen kunnen daarbij betrokken worden, zoals een terrasje en een kleine aanlegsteiger aan de Nieuwe haven die tevens kan worden gebruikt om een (stille) rondvaart te maken over de wateren in Edam.

Een combinatie van verschillende functies kan een grote kwaliteitsimpuls geven aan de binnenstad van Edam.

Eenmalige kans

Een toekomstgerichte visie zou, samen met de input van ondernemers, winkeliers en bewoners ontwikkeld kunnen worden. In combinatie met de ontwikkeling van het Körsnas terrein -dat nu echt van de grond moet komen- ziet de VVD dit als een prachtige kans om te komen tot een integraal plan om de binnenstad van Edam toekomstgericht te gaan (her)ontwikkelen.

 

De VVD zal in gesprek gaan met het college van B&W en de andere raadsfracties om tot daadwerkelijke actie over te gaan. Edam verdient een mooi, leefbaar en bruisend centrum.