Duurzaamheidsagenda Edam-Volendam: een win-win situatie!

Afgelopen raadsvergadering is de nieuwe duurzaamheidsagenda van wethouder Runderkamp (VVD) unaniem aangenomen. Bij duurzaamheid denkt men misschien in eerste instantie niet aan de VVD. Maar inmiddels zijn we in Nederland onder leiding van Rutte III bezig met een enorme sprong voorwaarts op dit onderwerp. We zijn op dit gebied de groene windbomen en andere onmogelijkheden ontstegen, met praktische en economisch haalbare oplossingen. Met deze duurzaamheidsagenda gaan we nu ook in Edam-Volendam hier die noodzakelijke sprong voorwaarts maken en ook volhouden.

Betrokken burgers en bedrijfsleven

 Na een uitgebreid en zorgvuldig proces samen met burgers en bedrijfsleven is de duurzaamheidsagenda opgesteld. De duurzaamheidsagenda is opgedeeld in 5 thema‚Äôs; Energie, Klimaatadaptatie (kansen door veranderend klimaat), Circulaire economie (hergebruik), Duurzaam toerisme en Gemeentelijke organisatie. Elk met een ambitie en een aantal uitgewerkte maatregelen. In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid staan tientallen maatregelen voor de komende 4 jaar.

Uitvoering

Dit is nog maar het begin, het echte werk zit straks in de uitvoering van deze plannen. Als gemeente moet je het goede voorbeeld geven en laten zien wat er allemaal mogelijk is. Naast het goede voorbeeld geven is informeren het tweede belangrijke punt uit deze duurzaamheidsagenda. Het informeren van burgers, organisaties en bedrijven van de noodzaak en de mogelijkheden. Ten slotte het ondersteunen en stimuleren van duurzame initiatieven. Als de burgers, organisaties en bedrijven willen investeren in duurzame oplossingen dan moeten ze goed geholpen worden door de gemeente.

Gemeente voorop

Duurzaamheid heeft raakvlakken met alles om ons heen. Veel van de grote veranderingen zullen op een hoger niveau moeten worden aangepakt. Vooral de problematiek rond het klimaat gaat veel verder dan onze gemeente grenzen. Binnen onze grenzen moet de gemeente het goede voorbeeld geven en ambitie tonen. Geen geld investeren in economisch onhaalbare plannen. Maar investeren in win-win projecten; duurzaam en economisch rendabel.

De gemeente kan daarbij duurzaamheidsprojecten aanpakken met een langere terugverdientijd dan bewoners en bedrijven. Een goed voorbeeld werd kort geleden nog bekend gemaakt, we starten in de zomer met elektrische bussen op lijn 316 tussen Edam en Amsterdam, met Edam als E-hub. Deze agenda geeft ons houvast en een duidelijk visie om verder mee te werken, zodat we nog veel meer win-win initiatieven van de VVD wethouder kunnen verwachten.