Binnenstad Edam niet op slot!

In de gemeenteraad van 14 december is het nieuwe Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht Edam besproken en vastgesteld. In dat de nieuwe Bestemmingsplan zijn regels opgenomen waaraan een ieder zich dient te houden als het gaat om het gebruik en de (ver)bouw van o.a. gebouwen, woningen en garages.

Een belangrijk onderdeel was dat nogal wat panden werden aangewezen als gemeentelijk monument. Eén daarvan was Verenigingsgebouw de Burghwall in het centrum van Edam. De Burghwall vreesde dat daardoor een voorgenomen verbouwing niet door zou kunnen gaan waardoor het pand inwendig niet gemoderniseerd zou kunnen worden.

Centrum moet geen stilleven worden

Emile Karregat (VVD) heeft daar vragen over gesteld, want het kan niet zo zijn dat de binnenstad langzaamaan op slot gaat door een monumentenstatus aan steeds meer panden toe te kennen.  De gemeente was niet voornemens de monumentenstatus van het pand af te halen, maar gaf wel aan constructief en positief mee te denken met de eigenaar van de Burghwall en was het met de VVD eens de binnenstad zeker geen stilleven te laten worden. Goed nieuws voor de Burghwall dus.

Puntensysteem wordt geëvalueerd

Tevens zal het puntensysteem dat leidt tot toekenning van monumentenstatus aan panden in de nabije toekomst tegen het licht gehouden worden. We moeten zeker behouden wat goed en mooi is, maar het moet wel leefbaar blijven.