VVD wil beter groenonderhoud

Toen leden van de VVD Edam-Volendam voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen langs de deuren gingen om aan mensen te vragen wat zij in hun wijk of buurt het belangrijkste vonden kwam opvallend vaak het onderhoud van openbaar groen naar voren. De planten, bomen, paden, speelveldjes: het maakte veel los. We spraken mensen die tevreden waren over hoe ‘de tuintjes’ ervoor lagen maar er kwamen ook kritische geluiden. Waarom nou deze planten? Waarom wordt dit veldje vaak vergeten? Kan dat nou niet beter?

De verschillen zijn het afgelopen jaar groter geworden. Dat blijkt onder andere uit een recent rapport van de dorpsraad Oosthuizen over de staat van het groen en  uit verschillende mails die wij van inwoners hebben gekregen. Door Europese regels kunnen medewerkers van de gemeente bovendien bepaalde bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken.

De VVD wil daarom dat er een kwaliteitsslag gaat plaatsvinden op het gebied van groenonderhoud in onze gemeente. Inwoners moeten hierbij betrokken worden. Het groen bepaalt immers ook de kwalitatieve uitstraling van de wijk of straat.

Kwaliteit moet zichtbaar vooruit

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2 november zijn een hoop onderwerpen behandeld. De VVD vroeg onder andere nadrukkelijk aandacht voor seniorenwoningen, de fileproblematiek op de N247 maar ook voor het veelbesproken groenbeleid. Met  een motie hebben we het college opgeroepen om een groenbeleid te ontwikkelen dat jaren mee kan, de kwaliteit zichtbaar verhoogt en wordt uitgevoerd in samenspraak met bewoners.

Immers, bewoners willen ook graag zelf wat te zeggen hebben over de invulling van hun eigen straat.  De motie, die uiteindelijk samen met GroenLinks werd ingediend, werd door alle politieke partijen gesteund. We zijn oprecht blij dat alle partijen in onze gemeenteraad het belang hiervan inzien.

Verloedering voorkomen

We vinden het goed dat het groenbeleid niet meer ad-hoc wordt ingevuld maar straks echt in een meerjarig plan wordt gegoten. Hierdoor komen de  plantsoenen, paden en speelveldjes die aandacht verdienen onder de loep.  Dit is belangrijk want een mooi aanzicht van de straat verhoogt niet alleen de uitstraling, maar ook de sociale veiligheid. Verloedering is niet nodig en moeten we voorkomen.

Samenspraak

De VVD gaat samen met de andere fracties voor een verbeterslag van het groen. Daarvoor moet een kwaliteitsniveau worden vastgesteld. Die zal worden bepaald in samenspraak met inwoners, dorps-/wijkraden en het bedrijfsleven. De VVD zal het proces op de voet volgen zodat we in de toekomst meer tevreden inwoners spreken. Het onderhoud van groen moet gewoon goed worden gedaan. Dat is niet meer dan normaal.