Ophalen GFT- Afval aanpassen aan de vraag

De VVD vindt een goede afvalinzameling belangrijk voor de inwoners, zodat er geen afval op straat komt en onze mooie gemeente een verzorgde en schone uitstraling heeft.

Van april t/m november wordt het GFT-afval wekelijks opgehaald in Edam en Volendam.  In de dorpen van de voormalige gemeente Zeevang wordt het GFT-afval eens in de twee weken opgehaald. Vooral in de zomermaanden is er in de dorpen erg veel groenafval, waardoor de huidige ophaalfrequentie van de GFT- container onvoldoende is. De VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en bij het college erop aangedrongen om hieraan iets te doen, bijvoorbeeld door de inzamelfrequentie aan te passen.

Nadelen en kosten

Het nadeel van het gelijktrekken van de ophaalfrequentie is dat dit zal leiden tot een verhoging van de kosten voor de afvalinzameling van € 40.000. Daarnaast zullen er meer verkeersbewegingen komen in de dorpen.

Gratis extra GFT-container

De VVD wil graag dat er tegemoet wordt gekomen aan de individuele behoefte van de burgers en er geen extra lasten bij de inwoners terecht komen. Daarom heeft de VVD de gemeente verzocht om kosteloos een extra groene rolcontainer (140 liter) te verstrekken aan inwoners van de dorpen in Zeevang die daaraan behoefte hebben. Het college heeft toegezegd dat inwoners die daaraan behoefte hebben, deze extra GFT-container gratis kunnen verkrijgen.