Ontwikkeling Körsnas terrein

Voor de zomer vakantie vroegen we uw mening over de ondergrondse parkeer mogelijkheden van het Körsnas terrein. We hebben gemerkt aan de hoeveelheid reacties dat dit onderwerp enorm leeft onder de Edammer bevolking. De meningen en suggesties waren zeer divers, maar de meerderheid stond positief tegenover meer ondergrondse parkeerplekken dan nodig zijn voor alleen de nieuwe bewoners van het Körsnas terrein. Een veel gehoord voor argument was dat het ervoor kan zorgen dat Edam autoluwer kan worden. En een veel gehoord tegen argument, van vooral omwonenden, is de angst voor een grote toename van verkeersbewegingen rondom het terrein.

Ondergronds parkeren helaas niet realistisch

In september heeft de presentatie van de verkeersontsluiting van het Korsnas terrein plaats gevonden. In de presentatie kregen we ook een inkijkje naar een voorbeeld van de voorlopige plannen via een 'artist impression'. En werd naar aanleiding van de media aandacht van ons artikel, extra aandacht besteed aan de parkeergarage en parkeerplekken.

Daaruit bleek dat er verschillende onderzoeken zijn gedaan naar de mogelijkheden voor ondergronds parkeren. Helaas is de conclusie dat dit niet realistisch is. Naar de (particuliere) exploitatie van de parkeergarage was geen vraag. Zelfs niet met invoering van betaald parkeren voor inwoners, wat geheel tegen de wens is van de meerderheid van de gemeenteraad. Het verkopen van parkeerplaatsen aan de huidige bewoners van Edam was alleen realiseerbaar tegen prijzen ver boven normale marktprijs.

Verkeersontsluiting Korsnas

De avond was bedoeld om een keuze voor te bereiden van de verkeersontsluiting. Verschillende varianten werden zeer duidelijk gepresenteerd met nog meer artist impressions, plus de voor- en nadelen. De voorkeurskeuze (model Woonerf) van de ontwikkelaars en de meerderheid van de klankbordgroep, was de beste oplossing met de minste nadelen. Er wordt maar een klein deel gebruikt van de vesting voor extra verkeer, om vervolgens het terrein op te gaan om te parkeren. Veel eenrichtingsverkeer (smalle straten) en ontsluiting via 't Marken voor de huidige bewoners van de Baandervesting.

Geen extra verkeersbewegingen door het centrum en ruimte op het terrein voor een terras. De andere varianten hadden grotere nadelen, zoals: extra (2-richtings)verkeer over de Baanstraat en/of 't Marken, extra verkeer door het centrum of de Burgemeester Versteeghsingel door een extra weg over de Schuttersgracht of geen plek voor een terras. En dit alles met minder draagvlak van de klankbordgroep.

Invulling plannen Korsnas

Na het besluit van de verkeersontsluiting, kan de ontwikkelaar verder gaan met de inrichting van het terrein; het aantal appartementen, het type huizen, de inrichting van de bovengrondse parkeerplekken, enzovoort. Op de artist impressions zag dit er fantastisch uit. In de presentatie is door de raad alvast meegeven om extra rekening te houden met senioren woningen, een vurige wens van de VVD.

Ook hebben we gevraagd om zoveel mogelijk parkeerplekken per nieuwe bewoner van het terrein te realiseren, waarvan zoveel mogelijk ondergronds, zodat bezoekers bovengronds kunnen parkeren. Verder hopen we dat het huidige parkeerterrein aan de Baanstraat zo in de plannen verwerkt kunnen worden, dat er ook een gezellig pleintje is te realiseren op de hoek van de Baanstraat en 't Marken. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van dit terrein.

Jan-Jaap Surie
VVD Edam-Volendam

info@edamvolendam.vvd.nl
facebook.com/VVDVolendamEdam