Ondergrondse Parkeergarage Baandervesting: nu of nooit!

Het is al jaren in doorn in het oog, het braakliggende terrein van Körsnas aan de Baandervesting. Inmiddels zijn we zo'n 10 jaar verder en is men gewend geraakt aan de huidige situatie. Tijdens de renovatie van de Baanbrug werd er zelfs een tijdelijke weg doorheen aangelegd. De ontwikkeling werd vertraagd door de ontwikkelaar, vanwege de slechte huizenmarkt. Inmiddels zijn we die al een tijdje voorbij, maar het blijft nog steeds erg stil rond dit project. Totdat afgelopen maart de planvorming van het terrein werd besproken in een klankbordgroep.

100 woningen, ook voor senioren?

In het gesprek en de media aandacht daarna, kwam naar voren dat de projectontwikkelaar al meerdere keren het plan had besproken met de wethouder. In het plan is er ruimte voor 100 woningen en wat commerciële activiteiten. In eerdere artikelen en vragen aan het college, heeft de VVD al aangegeven dat we een hoge prioriteit aan seniorenwoningen willen geven, de nood is alleen maar groter geworden.

Tevens hebben we gevraagd om rekening te houden tijdens het ontwerp en de bouw met het historisch karakter van de omgeving. En recent hebben we nog gepleit voor meer detailhandel in het centrum van Edam, waar deze locatie een mogelijke optie zou zijn. Al deze punten lijken een plaats te krijgen in de huidige plannen. Helaas missen we een heel belangrijk punt in de plannen; een grote ondergrondse parkeergarage om de parkeerdruk in het centrum te ontlasten.

Projectontwikkelaar wil geen grote parkeergarage

In het huidige plan heeft de projectontwikkelaar een kleinschalige parkeergarage voor de nieuwe bewoners opgenomen. Geen extra plekken voor andere bewoners en toeristen. De keuze is wellicht gemaakt vanwege de ingewikkelde ontsluiting voor het extra verkeer rond het terrein. Een andere reden zal ongetwijfeld het kostenaspect zijn. Vreemd genoeg hebben we niets vernomen in de media van belanghebbende met betrekking tot een ondergrondse parkeergarage.

Vereniging Oud Edam herhaalde zijn plan uit 2015. Waarin hoofdzakelijk word gesproken om de oorspronkelijke situatie van heel lang geleden te herstellen en tegelijkertijd de inmiddels welbekende 'Eendenvijver' te laten verdwijnen. Helaas kijken ze vanuit één perspectief naar de problemen en kansen in Edam of zijn ze met andere dingen bezig.

Draagvlak van bewoners en de gemeente

Gelukkig zijn er bewoners die wel meedenken om het parkeer probleem in het centrum van Edam op te lossen, zij kwamen met een plan om het weiland langs de Singelweg te gebruiken als parkeerterrein. De VVD is hier ook een groot voorstander van, zeker met het oog op de nieuwe OV dienstregeling is het een zeer geschikt P+R terrein. Maar dit is niet voldoende en voor het oog wil je dit ook niet te groot maken.

Ondergrondse parkeergarage in centrum Edam is de ideale oplossing

De ontsluiting kan via de Burgermeester Versteeghsingel, zodat de verkeersdrukte rond de Baanstraat en Baandervesting niet toeneemt, maar zelfs afneemt. Dan hebben we het kostenplaatje nog. Uit het jaarverslag van de gemeente blijkt dat we onze financiën meer dan goed op orde hebben. Onze reserves liggen ver boven de door ons vastgestelde hoge norm. Dit rechtvaardigt, en moedigt zelfs aan, om deze extra ruimte te gebruiken voor nieuw beleid en investeringen.

Dan is dit het moment om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken om een groot probleem in een historisch kern voor generaties op te lossen. Laat uw stem horen en geef uw mening door aan ons op onderstaande contact mogelijkheden. Wij weten zeker dat de grote zwijgende meerderheid van deze gemeente verder kijkt dan zijn eigen achtertuin.

Jan-Jaap Surie
VVD Edam-Volendam

info@edamvolendam.vvd.nl
facebook.com/VVDVolendamEdam