Productieve bijeenkomst met inwoners over Verkeersplan Edam-Volendam

Dinsdagavond vond het tweede atelier plaats voor het Verkeersplan Edam-Volendam in Pop- en Cultuurhuis PX. Meer dan dertig aanwezigen gaven aan welke concrete maatregelen nodig zijn om de doelen uit de eerste werksessie te kunnen bereiken. Daarna is door de deelnemers aangegeven welke maatregelen zij goed of minder goed vinden.

De thema's parkeren in de oude kommen van Edam en Volendam, verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, het fietsnetwerk, en veilige inrichting van de wegen binnen en buiten de bebouwde kom werden behandeld.

Al met al een productieve bijeenkomst waarbij door de aanwezigen vele idee├źn zijn aangedragen. Zo snel mogelijk wordt een verslag van de bijeenkomst naar de aanwezigen toegezonden.

In september is het laatste atelier gepland.De bedoeling is dat in oktober tijdens een openbare bijeenkomst een conceptplan aan alle burgers van de gemeente gepresenteerd kan worden.