VVD opgelucht door uitstel dijkversterkingen

De VVD Edam-Volendam is verheugd dat minister Schultz van Haegen de grote cultuurhistorische waarde van de huidige Markermeerdijk onderschrijft en het eens is met uitstel van de opleverdatum. Door uitstel kan nader onderzoek gedaan worden naar alternatieve methoden van de dijkversterking, zodat de dijk minder ingrijpend wordt aangetast.

Zowel de VVD fractie van de gemeente Edam-Volendam als de VVD fractie van Holland Noorderkwartier heeft meerdere malen haar zorgen uitgesproken m.b.t. de versterking van de Markermeerdijk en het participatieproces. Diverse signalen vanuit het gebied gaven daarvoor aanleiding. 

Dat de minister nu op voorspraak van o.a. VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser uit Zaanstad meer tijd neemt is mooi. "Goed dat we op dit dossier een hele korte lijn met name met Tweede Kamerlid Barbara Visser hebben gehouden. Zij komt uit onze regio en kent de dijkversterking en de bezwaren daarvan op haar duimpje.", aldus de VVD-fractie.

Op diverse plaatsen zijn er nog bezwaren en zorgen, zoals de vooroever in Scharwoude, de risico’s m.b.t. het geheel afgraven van de huidige dijk tussen Warder en Edam, de beoogde, ingrijpende dijkversterking bij Uitdam en Durgerdam.

Uitstel van de opleverdatum doet recht aan de belangen die er in het gebied zijn en biedt kansen om tot een verbetering van de dijkversterkingsplannen te komen.