Kansen in ontwikkeling centrum Edam

Een divers aanbod van horeca en detailhandel in het centrum van Edam is aantrekkelijk voor het winkelend, recreatief en toeristisch publiek. Na de opkomst van de supermarkten is het aanbod in de kleine kernen flink afgenomen. De financiële crisis heeft hier recentelijk ook nog eens extra aan bijgedragen.

Gelukkig zit de laatste jaren de economie weer in de lift, dit heeft ervoor gezorgd dat de afname een halt is toegeroepen en hier en daar zelfs is toegenomen. Maar we zijn nog lang niet op het gewenste niveau. In het visiedocument ‘Centrumgebied Edam’ uit 2010 kwam naar voren dat vooral extra detailhandel winkels gewenst zijn om ‘verbreding en verdieping in het aanbod’ te bewerkstelligen.

Damplein 7 van drogist naar restaurant

In de raadsvergadering van donderdag 15 juni, wordt er een voorstel gedaan vanuit het college om een nieuwe horecavestiging toe te voegen op Damplein 7. Op dit moment zit er een detailhandel winkel (drogist), die na vele jaren er mee gaat stoppen. Helaas zijn er de afgelopen maanden geen ondernemers gevonden om de winkel te huren voor detailhandel.

Gelukkig is er wel een ondernemer gevonden die er een restaurant in wil vestigen. Zijn huidige zaak verderop in de straat (Spui 5, Het geheim van Edam), wil hij graag verplaatsen naar deze veel grotere locatie. Met dit voorstel krijgen we dus meer horeca meters en verdwijnt er een detailhandel winkel in het centrum van Edam.

Ruimte voor detailhandel en ondernemers

De VVD is erg blij met ondernemers die verder willen groeien en investeren in (het centrum van) Edam. We staan dan ook volledig achter het voorstel om zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan dit initiatief. Maar we willen nog verder gaan, want een afname van de detailhandel in Edam is een slechte zaak.

We roepen het gemeentebestuur op om dezelfde medewerking te verlenen als er in de nabije toekomst een ondernemer komt met een plan voor (extra) detailhandel in het centrum van Edam. Dan blijft het centrum van Edam bruisend en interessant voor inwoners en toeristen.