Veel betrokkenheid bij aanpak oude kom Volendam en herinrichting Europaplein

De herinrichtingsplannen rondom het Europaplein spelen al jaren. Maar sinds 2016 wordt het eensgezind opgepakt door een nieuwe coalitie. De uitvoering komt steeds dichterbij. Waar in 2015 de plannen vorm kregen en in 2016 werd besloten dat horeca en terrassen mogelijk en wenselijk zijn, wordt 2017 het jaar waarin samen de puntjes op de i komen en de uitvoering start!

Verandering voor gemotoriseerd verkeer

Om het Europaplein autoluw te maken, wordt het rondjesrijden door de Ventersgracht onmogelijk gemaakt. Ook de Stationstraat wordt met dat doel afgesloten. Daarnaast wordt het vrachtverkeer gereguleerd (max 8 meter, 7,5 ton en laden/lossen tussen 6.00-11.00 uur). Dat beperkt de overlast en verbetert de veiligheid. Wij realiseren ons dat niet iedereen alleen voordelen zal zien, maar zoals vaak met veranderingen, verwachten wij dat de uitkomst heel snel went omdat er vooral voordelen aan zitten.

Draagvlak

De herinrichting van het Europaplein zal eind van het jaar beginnen. Het door wethouder Wim Runderkamp (VVD) gepresenteerde ontwerp op hoofdlijnen kan op veel positieve reacties rekenen. Niet alleen applaudisseerde de raad er al eens voor, ook bij diverse bijeenkomsten voor alle inwoners waren de geluiden bijna zonder uitzondering positief. De meningen verschillen vaak over details en individuele belangen. In juni gaat de raad zich buigen over de verkeerssituatie. Na de zomer zal er een ontwerp van het Europaplein liggen.

Kermis en markt

De kermis en de markt zijn daarbij twee belangrijke zaken waar nog keuzes in gemaakt moeten worden. De beste opstelling voor de markt leidt tot een aantrekkelijke inrichting van het gebied, maar ook een beperking van laad/losverkeer vanaf de Haven op zaterdag. Burgers, betrokkenen en de hele gemeenteraad hebben daarvoor een voorkeur. Met de betrokken ondernemers zal nog overleg plaats gaan vinden. Het ontwerp heeft ook gevolg voor de kermis. Die zal veranderen als er bomen in de Zeestraat komen, zoals dat eerder door de hele gemeenteraad werd omarmt. Zoals Zeevangs Belang al aangaf, is de discussie of 4 dagen kermis de inrichting moet bepalen, of dat de kermis zich moet voegen naar de inrichting. Ook daarover zal nog overleg plaatsvinden, vooruitlopend op besluitvorming in september. Maar het is een illusie te denken dat de kermis precies hetzelfde kan blijven, als we ook de Zeestraat een vriendelijker entree van het centrum willen maken, dan de geasfalteerde vlakte die het nu is.

Handhaving

Over allerlei stappen en besluiten is heel veel overleg geweest met iedereen die dat wilde. Een rode draad daarbij is de behoefte aan meer handhaving. Tot onze spijt kan de gemeente niet optreden tegen rijdend verkeer, alleen tegen foutparkeren. En waar de gemeente de kosten heeft voor de handhaving, gaan de opbrengsten naar de Rijksoverheid. Dit onderwerp is ook bij de landelijke overheid onder de aandacht gebracht. Zodra het mogelijk wordt om de opbrengsten naar de gemeente te laten gaan, is de VVD voor het gebruik van die extra mogelijkheden. En vooruitlopend daarop willen we kijken naar betere prioritering en intensivering van de handhaving. Want zonder handhaving hebben regels geen zin. Om diezelfde reden ondersteunt de VVD de oproep van het CDA om de toewijzing van parkeerontheffingen tegen het licht te houden.

Veel mensen praten mee!

In Volendam krijgen de plannen dit jaar een definitieve vorm. Maar daar houdt het niet op. Naast Volendam, staan ook in Edam en Oosthuizen eenrichtingsverkeer, vrachtverkeer, bebording, zebrapaden, rotondes en parkeerplaatsen aan de randen hoog op het prioriteitenlijstje. Op dit moment is het Verkeersplan in voorbereiding, waar wethouder Wim Runderkamp (VVD) deze onderdelen bespreekt met burgers. Tientallen hebben zich aangemeld om daar meerdere keren voor bij elkaar te komen, samen thema's te kiezen en maatregelen voor te stellen. De VVD is erg blij met die animo en we hebben hoge verwachtingen, want wie kent onveilige situaties beter dan de weggebruikers zelf?