VVD is blij met inbreng inwoners: Verbeteringen worden merkbaar

Een betere dienstverlening en grotere betrokkenheid van burgers, participatie met een duur woord, zijn belangrijke speerpunten voor de VVD. Naast de dingen die goed gaan, zijn het vaak ontevreden mensen die zich laten horen. En in hun verhalen zit wel een rode draad. Niet zelden was men overvallen door besluitvorming, had men geen invloed kunnen maar wel willen hebben en duurde de afhandeling te lang. Dat zijn zaken waar de gemeente mee aan de slag is gegaan.

Einde aan wachttijden

Neem de wachttijden. Tijdens de avondopenstelling is het vaak ontzettend druk en ook daarbuiten moet er soms lang gewacht worden bij het loket. Terwijl het loket gesloten is als de meeste mensen vrij zijn en bij de gemeente langs kunnen gaan. Om die reden heeft de gemeenteraad ingestemd om over te stappen naar ‘werken op afspraak’.

Voor een groot deel kan dat nu ook al. En zo gek is dat niet, want ook bij de tandarts, verzekeraar, makelaar, dokter, etc. maak je al een afspraak. Daar staat dan tegenover dat je niet hoeft te wachten. Die afspraak maken kan gewoon via internet. Maar bellen kan natuurlijk ook!

Maar daar houdt het niet mee op. Ook nog betere dienstverlening online, een extra avondopenstelling en de ambitie om paspoorten en dergelijke te gaan bezorgen staan hoog op het wensenlijstje.

Meepraten over de buitenruimte

Mensen worden uitgenodigd om vóór besluitvorming mee te denken en mee te praten. Voorbeelden zijn er inmiddels genoeg. Bijvoorbeeld de ‘Visie op de inrichting van de Openbare Ruimte’. Kort gezegd, een plan over de gewenste wandelpaden, bestrating, bankjes, lantaarnpalen en alles wat je buiten ziet behalve groen en gebouwen.

Vorig jaar is de gemeente, nog voor werd begonnen met schrijven, op pad geweest met allerlei instellingen. Die input vanuit de hele gemeente is verwerkt en de instellingen zijn daar erg positief over. Nu breekt de fase aan om het er met alle mensen over te gaan hebben. En dat is nodig, want er zitten boeiende ideeën in waar veel over te zeggen is. Bijvoorbeeld een voetpad in plaats van parkeren langs de gracht van de Edammerweg, maar ook de inrichting langs de Haven.

In Edam speelt bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer langs de grachten en meer parkeren aan de randen van de stad. In Volendam ligt in de Jozefstraat al een proefstrook met 4 soorten straatstenen, om een beeld te geven hoe het zou kunnen worden. In de Baanstraat in Edam komt die binnenkort. Zodat iedereen kan kijken voor de bijeenkomsten (20 april in het Damhotel; 25 april in de Jozef) en zijn/haar voorkeur kan aangeven.

Meepraten over duurzaamheid

18 april is er een bijeenkomst over duurzaamheid, niet te verwarren met de Duurzaamheidsbeurs op 22 april die de gemeente Edam-Volendam samen met Purmerend en Beemster organiseert in Spaander. De gemeente is bezig met nieuw, ambitieuzer duurzaamheidsbeleid.

De gemeente wil gaan investeren in het eigen vastgoed, er wordt geïnvesteerd in zuiniger openbare verlichting (led) en ook op het gebied van afval (ondergronds en veel minder restafval over houden) zijn belangrijke acties die al in gang gezet zijn en de komende jaren verder uitgerold worden.

Wijk voor wijk zal samen met bewoners gekeken worden wat de beste keuzes zijn. Op 18 april gaat de gemeente met iedere geïnteresseerde in gesprek. De beste ideeën krijgen een plek tussen de duurzaamheidsacties waar de gemeente mee aan de slag gaat.

Meepraten over zebrapaden en rotondes

19 april is er een bijeenkomst over het 'Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan'. Dit Vervoersplan gaat over auto's, fietsen, openbaar vervoer en voetgangers. De zebra's, voorrangssituatie bij rotondes, allerlei specifieke knelpunten kunnen hier aan de orde gesteld worden. Het plan zal na een reeks van bijeenkomsten steeds preciezer worden en uiteindelijk een antwoord geven op wat de gemeente de komende jaren gaat doen en niet gaat doen. Veel instellingen zijn hier al bij betrokken, maar we zijn allemaal weggebruiker, dus we hopen dat zoveel mogelijk ‘ervaringsdeskundigen’ hun mening komen geven!

Meepraten over de 3e ontsluitingsweg

2 mei wordt een avond gesproken met de omwonenden van de derde ontsluitingsweg waaraan gewerkt wordt. De gemeenteraad heeft een principekeuze gemaakt en het bestemmingsplan is in voorbereiding. We gaan niet wachten tot dat af is en nu al praten in een 'ontwerp-atelier' om samen met de omwonenden te gaan bedenken hoe het er dan uit moet gaan zien.

Willen we het open weiland met een weg met lantaarnpalen of verlichting in de weg? En ‘kaal’ in het weiland of juist met bomen, struiken en een aarden wal langs de weg om die niet te zien? Of misschien meer een parkachtige omgeving?

Wat de VVD betreft mogen omwonenden dit binnen haalbare financiële kaders helemaal zelf invullen, zonder gemeente. Maar de belangenvereniging van omwonenden stond er op dat de gemeente toch de regie zou nemen en daarom gaan we het samen vormgeven.

Meepraten per wijk

3 mei is er een bijeenkomst speciaal voor Blokgouw 7. Daar wordt vanuit de gedachte van integraal meedenken geëxperimenteerd met een bredere bijeenkomst, voor bewoners van een specifiek gebied.

Daar komen de locaties van afvalcontainers, parkeren, de intensiteit van openbare verlichting (hoe minder licht en hoe langer de nacht, des te zuiniger; of willen we iets anders?) aan de orde. Maar we kunnen ook in gesprek om wel of geen eenrichtingsverkeer in de Schoener in te stellen, in combinatie met schuin parkeren.

Heel veel betrokkenheid

Kortom, er gebeurt heel veel. Dit is nog maar een tijdsbestek van een paar maanden. Op basis van eerdere ervaringen en bijeenkomsten zien we dat mensen graag komen meepraten over de dingen die in hun buurt gebeuren, die ze raken en zien.

Regelmatig is het ook niet de gemeente, maar een buurt of één of meer bewoners die het initiatief nemen. Dat is natuurlijk nog mooier! De VVD merkt dat er veel waardering is voor de openheid, de goede gesprekken en de samenwerking.

En niet onbelangrijk, we zien dat er dan ook begrip is als sommige dingen niet kunnen. Natuurlijk moeten er nog heel veel zaken gerealiseerd worden, maar de VVD ziet dat de aanpak werkt en blijft dan ook inzetten op grote maatschappelijke betrokkenheid zodat we samen de beste keuzes kunnen maken!