Taart voor wijkraad Oude Kom Volendam

De pro­vin­ci­a­le VVD-af­de­ling heeft gis­te­ren een taar­t uit­ge­reikt aan de wijk­raad Oude Kom in Vo­len­dam. De pas op­ge­rich­te wijk­raad Oude Kom is aan­spreek­punt en be­lan­gen­be­har­ti­ger van buurt­be­wo­ners.

Met de VVD Taartenactie, die jaarlijks rondom Valentijnsdag wordt gehouden, worden mensen of organisaties in het zonnetje gezet vanwege hun initiatief of inzet voor de gemeenschap in hun buurt, wijk, dorp, stad of regio.

De VVD is verheugd dat een groep mensen het initiatief heeft genomen de wijkraad “Oude Kom Volendam” op te richten en dat zij namens en voor die bewoners één aanspreekpunt wilt zijn waar het gaat om de belangenbehartiging van die bewoners. De wijkraad “oude kom Volendam” is een waardevolle toevoeging voor het vergroten van de leefbaarheid, voor het meedenken bij en het oplossen van aanwezige problemen.

Verenigd in deze wijkraad gaan de volgende mensen zich belangeloos inzetten voor alle inwoners van die wijk: Tom Veerman (voorzitter), John Schokker (penningmeester), Lidia Eeltink (Secretaris Wijkraad Oude Kom), Danny van Noorden, Chris Ober, Jan Schilder Klaas Bond, Niels Tuip, Theo Burger en Jan Jongbloet.

De VVD is van mening dat de wijkraad van de oude kom Volendam een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Zie ook de Facebookpagina "Wijkraad Oude Kom Volendam”: www.facebook.com/Wijkraadoudekomvolendam