Laat de kleuren van onze regio niet verloren gaan!

Het bericht van de bezuinigingsoperatie bij de regionale kranten is ingeslagen als een bom! Een kwart van de journalisten bij het Noord Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leids Dagblad en de Gooi-en Eemlander zou worden ontslagen en eventueel zullen kantoren gaan sluiten.

De komende tijd zal moeten blijken of de directie de plannen wil bijsturen of wil vasthouden aan de bezuinigingen.De nieuwswaarde van onze regionale kranten is niet alleen voor de abonnees van groot belang, maar voor de gehele regio.

De identiteit van ons dorp, ons gebied, onze gemeente en onze regio wordt mede gekleurd door de regionale kranten. De journalisten van deze kranten beschrijven messcherp de verschillen, de gebeurtenissen, de schandalen en vooral de kleur in onze regio.

Die kleur, die onze journalisten van de regionale kranten ons bieden, is van wezenlijk belang, verbindt ons, scherpt ons, stuurt ons en maakt de diversiteit in ons gebied, onze regio tot iets unieks.Wij hechten eraan om het onderscheidende nieuws in de regio te kunnen blijven lezen en soms zelfs te maken!