Volendammers toch ook welkom op Amsterdam-CS

De oplevering van de Noord-Zuidlijn in de zomer van 2018 zorgt ervoor dat er een nieuwe dienstregeling komt in de regio Waterland. Helaas waren de concept-plannen deze zomer van EBS in opdracht van de Stadsregio Amsterdam (SRA) niet gunstig voor onze regio. 70% van de bussen uit Regio Waterland zouden tot Amsterdam-Noord rijden en maar 30% naar het Centraal Station. Voor Edam, Oosthuizen en Hoorn zou er weinig veranderen. Voor Volendam betekende het dat er buiten een toeristenlijn geen directe verbinding tussen Volendam en Amsterdam-CS meer zou zijn.

Veel besprekingen, infoavonden en lobbywerk

Het feit dat Volendam als een van enige gebieden zo van CS werd afgesneden zorgde voor grote belangstelling op alle inspraakavonden, themabijeenkomsten en enquêtes die in de afgelopen maanden gehouden zijn. Vanuit de gemeenteraad van Edam-Volendam zijn Emile Karregat (fractievoorzitter VVD), Dorèthy van Raaij (raadslid VVD) en Alfred de Jong (raadslid CDA) namens de gemeente Edam-Volendam afgevaardigd in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam. Zij hebben –net als het college van B&W en andere raadsleden- elke gelegenheid aangegrepen om de bezwaren zoals verwoord in de unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad kenbaar te maken.

Vervoerplan lijkt positief te veranderen

EBS lijkt wel gevoelig voor de bezwaren uit Edam-Volendam en van de Reizigersadviesraad. Ze hebben in het definitieve vervoerplan verschillende varianten bekeken en gewogen. Voor onze omliggende gemeentes zijn de varianten teveel afwijkend van de 70/30 verdeling, waardoor EBS bij haar vervoerplan blijft. Maar voor onze gemeente geeft de variant waar de 316 ‘gewoon’ naar CS rijdt en de Toeristenbus (816) vervalt, een verdeling van 65/35. Als het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam akkoord gaat met dit alternatief, dan is de VVD tevreden over het behaalde resultaat. Dan kunnen scholieren en werkenden uit Volendam ook een keuze maken…..of naar Noord of rechtstreeks naar CS.

Race is nog niet gelopen

13 december volgt bespreking van het Vervoerplan in de Stadsregioraad en op 15 december is het aan het DB van de Stadsregio om het definitieve plan vast te stellen. De vertegenwoordigers van Edam-Volendam zullen in de Regioraad alles in het werk stellen de directe lijn naar CS voor Volendam te behouden. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit vervoersplan, neem dan contact op met ons via edamvolendam.vvd.nl of info@edamvolendam.vvd.nl