Minder straatvuil, beter onderhoud en problemen aanpakken

De economische tegenwind lijkt te gaan liggen. De gemeente merkt dat ook. En dus hoeft er niet meer alleen bezuinigd te worden, maar kan ook weer worden gekeken naar optimalisatie van het leefgenot voor inwoners van onze mooie en groter geworden gemeente Edam-Volendam.

Openbaar groen beter bijhouden

De VVD is blij dat in de begroting voor 2017 en verder bijna alle zaken zijn opgenomen die door de coalitie (van Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD)  zijn afgesproken. Daarnaast zijn wensen van de gemeenschap geïnventariseerd en veelal meegenomen. Dat heeft ertoe geleid dat de komende jaren fors zal worden geïnvesteerd in onderhoud van de openbare ruimte. U zult merken dat het groen en de wegen beter onderhouden zullen worden. Daarmee wordt een veelgehoorde wens van inwoners ingelost. De VVD is daar blij mee.

Versnelde aanleg ondergrondse containers

Een ander punt dat door veel inwoners als storend wordt ervaren is zwerfafval. Door het te vroeg buiten zetten van afval ontstaat in sommige buurten een vuilnisbelt in het klein, wat leidt tot veel ergernis. Dat gaat nu opgelost worden door de versnelde aanleg van ondergrondse containers door de hele gemeente. Dit zou volgens planning leiden tot beperkte lastenverhoging van € 4,-/jaar. De VVD is blij dat met de aanleg van de containers een verkiezingspunt wordt gerealiseerd. Wij gaan er echter alles aan doen om lastenverhoging tegen te gaan c.q. overbodig te maken.

Projecten boeken voortgang, senioren meer aandacht!

Daarnaast zullen projecten een belangrijke impuls krijgen zoals de aanleg 3de ontsluitingsweg, aanpak parkeerprobleem (busstation/Singelweg en bussen Julianaweg), de herontwikkeling van het voormalig Tase- en Korsnäss-terrein, het vernieuwen van het Europaplein, dijkversterking en nieuwe sporthal(len). Belangrijk punt van aandacht blijft voor de VVD de aandacht die woningbouw voor senioren dient te krijgen in de hele gemeente, waarbij de situatie voor senioren in Edam echt schrijnend gaat worden. Daar moet echt iets aan gedaan worden.

Politiek luistert naar inwoners

Er gaat veel geld uitgegeven worden. Er moet dan ook veel gebeuren. De VVD wil een financieel gezonde gemeente blijven en dat lukt met de begroting voor 2017. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeenschap gaat merken dat er naar hen is geluisterd. De politiek is er namelijk voor de burgers en wij hopen dat dit de komende jaren echt merkbaar gaat zijn.