Ontwikkelingen rond de Markermeerdijk komen tot een climax

De dijk is een mooi en karakteristiek landmark. Dat wil de VVD graag zo houden. Maar droge voeten houden, is nog belangrijker. Er wordt steeds duidelijker dat dit kan samengaan.

Luwtemaatregelen van de baan

Neem de luwtemaatregelen. Enkele kilometers aan dammen in het water voor de dijk tussen Hoorn en Edam moesten zorgen voor een overgangsgebied tussen helder en troebel water. Vissen, watervogels, mosselen en waterplanten zouden dan beter gedijen. De VVD zag hier niets in, wat werd gedeeld door agrariƫrs, omwonenden en de bruine vloot . Omdat uit pilots is gebleken dat de ecologische meerwaarde van dit miljoenenproject ook niet of nauwelijks aanwezig is, heeft de minister er in oktober de stekker uitgetrokken. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

Vooroever Warder van de baan

De plannen rondom de dijkversterking worden ook steeds concreter. Mede door het meepraten van bewoners is de vooroever bij Warder e.o. - waar zeer weinig draagvlak voor was - vervallen. Dat is goed nieuws. Want zonder vooroever en stilstaand water, lopen we ook geen onnodig risico op toenemende overlast van ganzen, muggen of botulisme.

'Weg onderlangs' van de baan

Ook rondom Edam zijn betrokken inwoners en ondernemers er goed met het Hoogheemraadschap uitgekomen. En bij het Noordeinde in Volendam wordt de dijkversterking veel smaller dan eerst was voorzien. De bovenkant van de dijk wordt maximaal 7,5 meter breder en komt gelijk aan de bestaande hoogte. Een veel grotere dijkversterking en met een 'weg onderlangs' komt er wat ons betreft niet. 

Dijkgevoel blijft

Alles bij elkaar worden maatregelen getroffen die het aanzicht en de beleving van de dijk zo veel mogelijk in stand houden. Als de plannen van HHNK/Alliantie volgend jaar definitief worden, dan gaan we het over de inrichting hebben. Zodat onze inwoner, de fietser, wandelaar, recreant en toerist nog meer van de Markermeerdijk, het water en het landschap erachter kan genieten. Daar waar de dijk richting het water verschuift, zoals tussen Warder en Edam, ontstaat ruimte om knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld voor parkeren bij het zwembad van Warder.

Upgraden centrum

Vooruitlopend daarop, is Wethouder Runderkamp, samen met ondernemers, Fietsersbond, Seniorenraad en anderen een visie aan het voorbereiden over de toekomstige inrichting van de openbare ruimte. De VVD volgt dit op de voet. Het doel is dat het allegaartje van type bestratingen, paaltjes, lantaarnpalen, bankjes etc verdwijnt en het buiten steeds beter en mooier wordt.