Meer aandacht voor busvervoer Edam-Volendam rondom Noord-Zuidlijn

Vanaf 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuid-metro rijden. Alle EBS-bussen rijden dan tot Amsterdam Noord. Er komen in de laatste plannen 3 uitzonderingen: 2 lijnen uit Purmerend en 1 uit Hoorn/Oosthuizen/Edam/Monnickendam. Geen enkele lijn uit Volendam (met uitzondering van een toeristenbus, 7 dagen per week, van 9.00-17.00 uur). Deze bussen zullen niet in Amsterdam Noord stoppen, maar doorrijden naar het Centraal Station. Verder komt er een overstapstation op 't Schouw. De plannen worden in december vastgesteld door het bestuur van de Stadsregio en hebben grote gevolgen. Zo'n 30% van de reizigers zal sneller op de bestemming aankomen en ook 30% juist niet.

Intensief overleg nodig na kritische noot

 

De gemeenteraden van de regio Waterland zijn afgelopen donderdag in Edam bijgepraat door de Stadsregio en EBS over de veranderingen van de dienstregelingen in 2018. Tijdens een lange vergadering was de meest gehoorde kritische noot dat de forens die uit Volendam en een groot deel van Edam naar Amsterdam-CS moet, niet meer wordt bediend. Daar gaat de Stadsregio met EBS nog eens héél goed naar kijken en dat is ook hard nodig. 

 

Extra maatregelen nodig

 

De veranderingen zullen er bijvoorbeeld ook toe leiden dat sommige busreizigers de auto zullen pakken en anderen juist met het openbaar vervoer zullen/kunnen gaan reizen. En sommigen zullen dicht bij huis op de bus stappen en een extra overstap voor lief nemen, maar anderen rijden liever naar een bushalte waarvandaan ze rechtstreeks kunnen reizen.

 

Hoe dan ook zijn extra maatregelen nodig zoals een P+R, extra fietsenstallingen en liefst ook een busbaan die in de ochtend- én avondspits gebruikt kan worden. De Stadsregio wil de busbaan van Broek in Waterland richting 't Schouw namelijk omdraaien. Dat is geen oplossing maar het verplaatsen van het probleem van de avond- naar de ochtendspits. Zeker als reizigers per saldo uit de bus, in de auto stappen. 

 

Regioraad wordt ingezet

 

Niet alleen onze eigen vertegenwoordigers in de Regioraad Amsterdam , waaronder VVD-ers Emile Karregat en Dorèthy van Raaij zitten hier bovenop, hetzelfde geldt voor andere Regioraadsleden uit o.a. Waterland en Purmerend. Er wordt intensief samengewerkt om uit Waterland één geluid te laten horen en de plannen in positieve zin te beïnvloeden. We houden u op de hoogte!