Grote waardering voor vrijwilligers van Reddingstation Warder

Dit weekend heeft een delegatie vanuit de gemeente een bezoek gebracht aan het reddingsstation Warder. VVD-ers Emile Karregat en Dorèthy van Raaij hebben zich uitgebreid laten voorlichten over het werk van het reddingsstation.

Het reddingsstation is van groot belang voor de veiligheid op water in onze  regio.  22 vrijwilligers, die allround getraind zijn, zetten zich 24 uur per dag en 7 dagen in de week in om mensen in nood hulp te bieden op het Markermeer Noord-West.

Tevens wordt het reddingsstation vaak ingeroepen bij calamiteiten elders op het Markermeer. Met o.a. de 2 reddingsboten, welke voorzien zijn van alle apparatuur zoals marifoons, navigatie en medische apparatuur redden zij mensen op het water, bieden hen hulp aan of bergen materiaal.

Naast het reddingswerk wordt er ook vaak belangeloze inzet gepleegd bij grote evenementen op het water van het Markermeer.

VVD steunt het werk van het reddingsstation en zijn gedreven vrijwilligers en zal graag blijven meedenken om dit  belangrijke werk te kunnen blijven volhouden en daar waar nodig verder  te professionaliseren.