Ondergrondse afvalcontainers nu door iedereen te gebruiken

Zwerfafval in onze gemeente is voor iedereen een doorn in het oog. De vogels weten de grijze en zwarte zakken altijd weer te vinden, en zodoende liggen de straten soms vol met rommel. De VVD heeft tijdens de verkiezingen veel reacties gehad over het gebrek aan ondergrondse afvalcontainers, en een van onze speerpunten was om hier zo snel mogelijk iets aan te doen.

Daarom heeft wethouder Wim Runderkamp (VVD) dit opgepakt zodat alle ondergrondse afvalcontainers in onze gemeente vanaf nu te gebruiken zijn voor iedereen. Dit was eerst niet het geval omdat op bijna alle containers een sticker zat waardoor het alleen voor een bepaalde groep te gebruiken was. Op bijgevoegde afbeeldingen kunt u de huidige locaties van deze ondergrondse afvalcontainers vinden. Zodoende kan iedereen 24 uur per dag zijn of haar afval kwijt, in plaats van één keer in de week.

Dit is echter nog maar de eerste stap. De VVD gaat het college vragen om nu stap voor stap in elke wijk (versneld) ondergrondse containers te plaatsen op locaties waar dat kan en gewenst is. Daar worden de inwoners van onze gemeente bij betrokken met inspraak. Zo hoeft niemand ver te lopen en houden we onze straten schoon.