Meer invloed op de Brandweer

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari werd op voorstel van de VVD door alle partijen in Edam-Volendam een motie ingediend en aangenomen. De VVD had dit samen met andere gemeenten in de regio voorbereid. Door samen op te trekken - ook Landsmeer, Oostzaan en Wormerland namen al zo'n motie aan - staan we sterker.

De raad van Edam-Volendam gaf aan vooraf beter geïnformeerd en geraadpleegd te willen worden bij besluiten binnen het bestuur van de regionale brandweer.

Reden van de motie is dat het bestuur van regionale brandweer op 4 december 2015 het ingrijpende besluit heeft genomen om onder andere:

  1. vier brandweerposten te sluiten (Oostknollendam, Jisp, Oostzaan-De Haal en Den Ilp);
  2. een tankautospuit van Volendam, Middenbeemster, Wormer en 2 van Purmerend in te nemen. Voor Volendam betekent dit dat er nog maar 1 tankautospuit beschikbaar is;
  3. niet alleen op het materieel te bezuinigen maar ook op het daarop van toepassing zijnde personeel;
  4. het aantal operationele gebieden van vier naar drie terug te brengen.

Daarnaast is er een grote uitstroom van vrijwillige brandweermannen ( circa 130 vanaf 2014). Uit onderzoek van RTV NH en Eén Vandaag blijkt dat veel vrijwilligers de brandweer de rug toe keren vanwege voortdurende bezuinigingen en zorgen over de eigen veiligheid. De angstcultuur en gebrek aan motivatie zorgt voor een grote leegloop.

De gemeenteraad is over dit besluit niet geïnformeerd en geraadpleegd door het bestuur van de regionale brandweer. De gemeenteraad is mede verantwoordelijk voor de brandweerzorg in onze gemeente en dit besluit heeft een grote impact op o.a. onze gemeente.

De gemeente Edam-Volendam heeft als relatief kleinere gemeente nauwelijks invloed binnen het bestuur van de regionale brandweer, omdat de gemeente Purmerend en Zaanstad samen een meerderheid hebben in het bestuur van de regionale brandweer .

De raad van Edam-Volendam is van mening dat de thans geldende stemverhoudingen geen recht doen aan de belangen van de inwoners van de relatief kleinere gemeenten.

De VVD Edam-Volendam is verheugd dat het college namens álle politieke partijen in de gemeenteraad een krachtig signaal kan laten horen in de Veiligheidsregio om deze kwestie ten goede te keren.