Waardering en taart voor initiatiefnemers ZeevangNET

Op zaterdag 13 februari a.s. deelden diverse VVD Statenleden van Noord-Holland persoonlijk vele taarten uit aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In de nieuwe, gefuseerde gemeente Edam-Volendam werden de mensen van de Stichting ZeevangNet in het zonnetje gezet. Zij hebben dit verdiend omdat zij zich al ruim een jaar zich inzetten voor de realisatie van glasvezel in Zeevang.

Hun goede werk is van groot belang voor alle inwoners, bedrijven en verenigingen in héél Zeevang; niet alleen in de dorpen maar ook in de buitengebieden. Verenigd in de Stichting ZeevangNet spannen deze mensen zich belangeloos in om dit doel te bereiken!

Vanuit iedere dorpsraad in Zeevang zit een afgevaardigde in het bestuur van de Stichting ZeevangNET. Zie ook op Facebook: “ZeevangNet Glasvezel”. Ook heeft de stichting inmiddels een logo waarmee zij hun doel aangeven: glasvezel in de Zeevang, en voor iedereen!

Het volledige bestuur van de Stichting ZeevangNet bestaat uit:
- Jan Willem Tellegen - Schardam - Voorzitter
- Rinus Harmsma - Hobrede – Secretaris
- Wilma Boddeke - Kwadijk – Penningmeester
- Andre Kruit - Beets
- Koenraad Köllmann – Middelie
- Yvo de Ruijg – Oosthuizen
- Wim Schoenmaker – Warder

Binnenkort gaat de Stichting ZeevangNet zich ook bezig houden met de communicatie, zodat alle inwoners van Zeevang goed geïnformeerd worden over de aanleg, kosten en mogelijkheden van glasvezel in Zeevang. En dan wordt het natuurlijk spannend: gaan we die 55% ook daadwerkelijk halen?

Op zaterdag 13 februari kregen de mensen van de Stichting ZeevangNet een taart aangeboden van VVD-Statenlid, Esther Rommel en VVD raadslid van Edam-Volendam, Dorèthy van den Heuvel-van Raaij.