Persbericht nieuwe coalitie Edam-Volendam

Met voldoening delen wij u mee dat na constructief overleg het nieuwe coalitie van Edam-Volendam gevormd is. Het gaat om de volgende partijen/wethouders/hoofdportefeuilles:

  Wethouder Portefeuille
Lijst Kras Albert Koning Ruimtelijke Ordening
CDA Gina Kroon Sociaal Domein
Zeevangs Belang Hans Schütt Financiën en EZ
VVD Wim Runderkamp Openbare Ruimte en Verkeer


Wij denken dat we metdit college een lange tijd van stabiliteit tegemoet gaan, waarbij de nieuwe fusiegemeentezo snel mogelijk een hecht geheel wordt.

De beëdiging van hetcollege zal plaatsvinden op een speciaal hiervoor bijeen te roepen Raad op dinsdag 19 januari 2016.

Het coalitieakkoordwordt ruim voor bovengenoemde bijeenkomst verspreid. Hierin kunt u ook  meer gedetailleerd kennis nemen van de afsprakenen de inhoud van de verschillende portefeuilles.