Verkiezingsprogramma 2016 - 2022

Hier vindt u het verkiezingsprogramma van de VVD voor de periode 2016-2022. U kiest dit jaar een gemeenteraad voor de periode van zes jaar. Dat is geen geringe periode. En er is veel te doen.

De afstand tussen de burger en de politiek lijkt steeds groter te worden. Dit is niet gek. De politiek laat zich niet altijd van haar beste kant zien. De VVD stelt zich constructief op, met een duidelijk verhaal.

We hebben een broertje dood aan een web van regels, stapels papierwerk en trage besluitvorming. We bieden ruimte aan inwoners en ondernemers om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het stimuleren van jonge starters. En we zullen de identiteit van de kernen in onze (nieuwe) gemeente behouden. De VVD-mentaliteit van hard werken, durven kritisch te zijn en doen wat je belooft past helemaal bij deze gemeente, vol met talenten en werkers. Niet lullen maar pellen, zoals ze in Volendam soms zeggen.

Maar ook de kwetsbaren mogen niet worden vergeten! Met alle nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt bij de maatschappelijke ondersteuning en de ouderenzorg, zal de VVD zorgen dat de gemeente haar regierol oppakt. Zeker ouderen moeten weten waar ze aan toe zijn en hoe de gemeente hen nog beter van dienst kan zijn. De VVD vindt dat hier nog veel valt te verbeteren.

En vooral: we moeten beter gaan samenwerken. Door slim politiek te voeren in de regio en niet in onze schulp te kruipen krijgen we meer gedaan. Voor onze burgers, bedrijven en instellingen.

De VVD kijkt vooruit en doet dat met veel overtuiging. Want we zijn er immers voor u. Dat begrijpen wij heel goed!