Thijs van Gijn

Schardam 21, 1476NB Schardam  

Thijs van Gijn is al zijn hele volwassen leven liberaal,  toen hij in 2002 in Schardam
kwam wonen is hij direct lid geworden van de VVD en actief in het bestuur. Eerst
als penningmeester daarna als voorzitter en nu neemt hij (tijdelijk) tevens de
functie van secretaris waar.

Wat hem in het liberalisme en natuurlijk de VVD aantrekt is dat uitgegaan wordt
van de kracht van het individu. De overheid, of dat nu op nationaal niveau of lokaal is, is er niet om de inwoners te betuttelen maar om de inwoners kansen te geven en te stimuleren zich te ontplooien. En pas daar regulerend op te treden waar verschillende belangen elkaar raken. Als voorzitter van de afdeling Zeevang probeert hij oog te hebben voor de verschillende belangen om tot evenwichtige standpunten te komen, natuurlijk wel binnen een liberaal kader.